Výuka

  • výuka anglického jazyka pro dospělé účinnou, komunikativní metodou
  • testování úrovně jazykových znalostí, možnost přípravy na cambridgeské jazykové zkoušky (KET, PET, FCE, CAE)
  • kvalifikovaná výuka češtiny pro cizince komunikativní metodou
  • individuální přístup k potřebám zákazníků, vstřícné jednání

Forma výuky

  • individuální podle dohody v různou denní dobu během pracovních dnů
  • pro 2-3 studenty na stejné úrovni znalostí (levnější, motivující interakce mezi „sobě rovnými“ mluvčími; vhodné např. pro maminky na mateřské dovolené, kolegy z práce, přátele apod.)
  • nebo skupinové (např. výuka ve firmě)

Učební materiály

Pro výuku angličtiny dávám přednost sérii britských učebnic New English File (Oxford University Press), které vhodně vysvětlují gramatické jevy i slovní zásobu po malých „dávkách“ a motivují studenty, aby probrané učivo ihned aktivně používali.

Pokud dáváte přednost jiné učebnici, nebo chcete studovat angličtinu zaměřenou na specifickou odbornost a slovní zásobu, jsem schopná vašim požadavkům pružně vyhovět.

Kromě základní učebnice využívám samozřejmě mnoho dalších výukových prostředků (tématické textové materiály, audio – video pomůcky, internetové zdroje a další).

Vysvětlení pojmů:
Komunikativní metoda
– umožňuje studentům během lekce často mluvit (pouze anglicky) a motivuje je k intenzivnímu používání osvojené slovní zásoby i gramatiky.

Komentáře nejsou povoleny.