Tlumočení

Nabízím tlumočení konsekutivní, simultánní, konferenční (kabinkové); tlumočení obchodních jednání, školení apod. Kvalitě tlumočení napomůže, pokud poskytnete předem podklady pro slovní zásobu týkající se dané oblasti (např. propagační materiály, technické popisy a návody apod.). Samozřejmostí je celková asistence při jednání s anglicky mluvící stranou, reprezentace zájmů vaší strany, vstřícnost a vytváření příjemné a konstruktivní atmosféry při vzájemné komunikaci.


Vysvětlení pojmů:
Konsekutivní tlumočení
tlumočí se jednotlivé věty či dílčí úseky vzápětí poté, co je mluvčí pronese v cizím jazyce
Simultánní tlumočení – konferenční (kabinkové) – tlumočník z kabinky prostřednictvím mikrofonů a sluchátek tlumočí projev mluvčího současně s tím, jak jej mluvčí pronáší,
případně tzv. šušotáž - tlumočník je zpravidla uprostřed skupinky či vedle toho, pro nějž tlumočí; tlumočí šeptem současně s tím, jak hovoří mluvčí

Pozn.: Simultánní tlumočení je pro tlumočníka velmi náročné, zpravidla se vyžaduje po 1
a 1/2 až 2 hodinách takového tlumočení pauza.

Komentáře nejsou povoleny.