Překlady a korektury

Nabízím překlady z i do anglického jazyka ve standardním i expresním provedení, překlady odborných textů (např. z oboru stavebnictví – technická dokumentace, technologické postupy, technické listy; z oboru humanitních věd – psychologie, historie…), dále překlady prezentací, webových stránek, filmových titulků, propagačních materiálů, překlady smluv, podkladů ke grantům apod.

Nabízím rovněž korektury anglických i českých textů.

Vysvětlení pojmů:
Normostrana
– 1 normostrana představuje 1800 znaků (překlad je účtován na základě počtu normostran přeloženého, tedy cílového textu).
Standardní provedení překladu
– max. 6 normostran původního textu k dodání do 3 dnů
Expresní překlad
– původní text delší než 6 normostran k dodání do 3 dnů; nebo dodání jakkoli rozsáhlého překladu ve lhůtě kratší než 3 dny (dle dohody)
Běžný překlad
– např. dopis, jídelní lístek, životopis
Odborný překlad
– obsahuje odborné termíny (např. z oblasti techniky, práva, medicíny)

Komentáře nejsou povoleny.